Laatste nieuws

Klantenportaal

Miniscan

miniscan

 

PERSBERICHT

 

Agaplan nv, een toonaangevende speler in Vlaanderen voor de implementatie van OpenERP (met duizenden installaties ’s werelds meest verbreide ERP systeem op basis van Open Source Technologie) en tevens OpenERP Gold Partner heeft met UNIZO een samenwerkingsakkoord ondertekend in het kader van het EFRO project “ICT Coach”.

 

Het project “ICT COACH” wordt uitgevoerd in het kader van het EFRO (Europees Fonds voor Regionaal Onderzoek) programma 2007-2013, Doelstelling 2 – oproep 22 – Kenniseconomie en innovatie – begeleiding rond ICT-stimulering bij kmo’s.

                  

Voor meer informatie : contacteer Gerry Wertelaers – 011/36.99.22 of Peter Langenberg 09/395.98.90, per email : gw@agaplan.eu of kijk op www.agaplan.be

 

 

 

De ICT Coach, een initiatief van UNIZO, in samenwerking met Boerenbond, helpt u deskundig, onafhankelijk en gratis bij uw automatiseringsprojecten.

De ICT Coach biedt u:

§        

deskundige antwoorden op uw algemene ICT-vragen

§        

een duidelijk beeld van uw ICT-behoeften, na een ‘kompas-audit’ in uw bedrijf met een traject opvolging

§        

boeiende infosessies, publicaties en uiteraard deze informatieve website.

Waarom een ICT-coach?

ICT-coach is een 100% gesubsidieerd EFRO-project (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) dat zich richt tot KMO’s die actief zijn in de voedingsketen: landbouw, levensmiddelenindustrie, distributie en verpakkers, maar ook ondersteunende diensten zoals dienstverleners en alle vrije en intellectuele beroepen waar u terecht kan voor advies. Met het project ICT-coach reikt Europa de actoren in de voedingsketen een gratis instrument aan om zelf de ICT-noden in de sector te definiëren en problemen op te lossen. Denk aan: hoeveel moet ik investeren in automatisatie?, welke ‘return on investment’ mag ik verwachten en binnen welke termijn?, hoe kan IT mijn werk vereenvoudigen?, welke systemen bestaan er en wat is mijn bedrijf op het lijf geschreven? Veel moeilijke vragen waar weinig mensen een objectief antwoord kunnen op geven. Gelukkig is er nu het gratis advies van de ICT-coach.


Hoe werkt het?

De dienstverlening van de ICT-coaches bestaat uit 4 luiken:

1.     

eerstelijnsadvies: deskundige antwoorden op al uw algemene ICT-vragen

2.     

een duidelijk beeld van uw ICT-behoeften na een audit in uw bedrijf. Na de audit krijg je een rapport met een advies op maat van uw behoeften.

3.     

trajectbegeleiding, waarbij het advies wordt omgezet in actie. Het advies luidt bijvoorbeeld: schaf een boekhoudpakket aan. In de traject begeleiding wordt u dan verder op weg geholpen om een geschikt pakket te vinden.

4.     

info-avonden en roadshows waarin de ICT-coaches hun dienstverlening toelichten, maar u meteen ook al op weg zetten om zelf uw behoeften in kaart te brengen. Bij elke info-avond staan onder andere volgende 4 thema’s centraal: e-businessBI (business intelligence), ERP (informatisering van de processen) en CRM (customer relationship management); SAAS (software as a service) en elektronisch documentenbeheer.

met steun van

 

 

 

Voor meer informatie kijk bezoek : www.unizo.be/ict-coach/