Laatste nieuws

Klantenportaal

Unizo studie

 
De studiedienst van Unizo publiceerde onlangs een studie met als titel: ICT BIJ DE KMO: Een stand van zaken anno 2011.
 
Dit onderzoek wil een zo duidelijk mogelijk beeld schetsen van het gebruik van ICT binnen de Vlaamse kmo. Er wordt in dit onderzoek ondermeer gepolst naar de maturiteits- graad van kmo’s op vlak van ICT, de adaptatie van nieuwe technologieën en hulpmiddelen voor de kmo zoals SaaS en e-facturatie, de aanwezigheid op het internet van kmo’s, het aankoopgedrag van kmo’s voor wat betreft ICT, de rol van de vaste ICT-partner voor de kmo en ten slotte het software en softwarelicentie- beheer binnen de kmo.
 
Bovendien wil dit onderzoek bijdragen tot het (h)erkennen van de lacunes, het definiëren van de mogelijke knelpunten en het vooropstellen van een aantal aanbevelingen om het efficiënt gebruik van ICT binnen de kmo te verbeteren.
 
Zie http://www.kmo-it.be/viewobj.jsp?article=2455